Salme 5,4.9.12-13
Morgenbøn

1. Hver morgen hører du min stemme,
jeg bringer dig min sag ved gry,
hver morgen spejder jeg på ny,
min tryglen vil du ikke glemme,
hvor jeg har hjemme.

2. Før mig, o Gud, ad dine stier,
led mig for mine fjenders skyld,
for deres spot er som en byld,
jævn blot din vej, som min befrier,
så fjenden tier.

3. Lad de, der flyr til dig, få glæde
og juble i al evighed,
hvor der er ly og varig fred.
Frikendt for Herrens dommersæde
skal ingen græde.

4. De glæder sig og gi’r dig ære,
de tror og stoler på dit navn,
velsign og styrk dem i din favn,
dit skjold er nåde og vil være
nær i det nære.

Tekst: Lorenz Johs. Jensen, 2017/2018
Mel.: Strassburg-Genève 1542