Befrielse

Befrielse

Jeg har overvejet ganske længe, hvad jeg skulle dele med dig her. Helt tilbage fra før den coronatid, som vi står i nu. Verden har forandret sig mens jeg har overvejet.

I morges læste jeg et ord i Brødremenighedens Andagtskalender: ”Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige”. (Kolossenserbrevet 1,13)

Kulde og mørke – varme og lys. Modsætninger men også begreber, som vi ikke begriber. Danmark oplevede befrielsen for 75 år siden; befrielsen fra en fremmed magts besættelse. Det var forår og Danmark frit. Da befrielsen kom, blev fem år i mørke og krigskulde afløst af lys og varme.

Ordet fra Kolossenserbrevet siger os, at vi er sat ind i en helt ny sammenhæng. Gud satte en befrielsesaktion i gang, fordi vi er elsket af ham. Han lod sin egen søn blive straffet, for at vi kunne gå fri. Jesus gik hele vejen og blev på korset ramt af den skyld, som egentlig lå på os. Vi er flyttet over i en anden sammenhæng; over i Guds elskede søns rige. Se det er varme og lys, så det gør noget.

Og nu står du og jeg og verden i øvrigt midt i en coronatid, som på mange måder kan synes at minde os om besættelse, mørke og kulde. Men set i lyset af det, som Gud i sin kærlighed har gjort for os, da er det ikke tilfældet.

Når vi ser på vort eget liv, har vort sind med mellemrum og måske i lange perioder givet os mørke dage, crazy dage, lysegrønne dage.

ALTID, og selv der, hvor min psykiske sårbarhed låste mig inde i mørke, var jeg i virkeligheden i et rige, hvor jeg var omgivet af Guds lys.

  1. maj 2020, Anders Chr. Enevoldsen, Nørrebro

At sove i tryghed

Måske du kender til at ligge og vende og dreje dig i din seng, når du skal sove. Måske du kender til at være fuld af bekymringer, som influerer på nattesøvnen. Måske er der ting, du frygter. Eller måske føler du dig ensom og alene.

I Salme 4 vers 9 i Bibelen er der et ord, som kan være en hjælp at fokusere på, når det er svært at finde hvile om natten. Der står:

I fred kan jeg lægge mig og sove,

for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.

Jeg ser for mig, at David, der har skrevet salmen, har været udfordret på at finde hvile. Derfor har Gud givet ham nogle ord til hjælp. Gud har mindet ham om, at han rolig kan lægge sig og sove, for Gud er hos ham. Trygheden ligger i, at David ikke er alene, for Gud er nær. Det er nærmest, som om han bor i Gud. At Gud er om ham. At der er en fredsmur og tryghedsmur omkring ham.  Det betyder, at David ikke behøver at kunne mærke trygheden og freden. Han behøver ikke at føle tryghed. Han behøver ikke føle fred. I stedet for kan han minde sig selv om, at Gud ER fred. At Gud ER tryghed.

Vi har lov til at låne Davids ord og lade dem blive til vore. Vi har lov til at spejle os i Davids måde at henvende sig til Gud på og modtage ordene som en hjælp i vores liv.

Bøn:

Kære Gud

Du ser, hvordan jeg har det.

Du kender min utryghed.

Hjælp mig til at hvile i,

at jeg i fred kan lægge mig til at sove,

for du, Herre, lader mig bo i tryghed.

Amen

 

Hanne Esmarch


En ubestigelig klippe

Rigtig mange mennesker har oplevet at være magtesløse. At være løst fra magten. At være uden magt. Det kan være i forbindelse med sygdom. Eller handicap. Eller usikker på fremtiden. Det i det hele taget at opleve livet som uoverskueligt.

I Bibelen i Salme 61 vers 3 møder vi et magtesløst menneske. Det magtesløse menneske er David.  David råber til Gud. Han føler afmagt. Hvorfor har David brug for at råbe? Der er en kæmpe klippe foran ham, som er umulig at bestige. Derfor beder han Gud om at føre ham op på den klippe, der er for høj for ham.

David har lært, at der er en ekstra dimension i livet: At kunne råbe til Gud. David har set, at han ikke magter livet selv, men har brug for en, der er større end ham selv.

Måske du også har uoverstigelige livsbjerge i dit liv. Der er det stort at kunne henvende sig til den almægtige Gud og sige det lige ud:

Mit liv hænger ikke sammen for mig. Jeg sidder fast. Min situation er håbløs. Min økonomi er et kæmpe problem. Mit ægteskab er smadret. Jeg har ingen kontakt til min familie. Eller? Du kender selv dit liv.

Uanset, hvordan mit liv ser ud og flasker sig, har jeg lov at henvende mig til Gud i himlen. Og sætte ord på, hvordan mit uoverstigelige livsbjerg ser ud.

Og Gud vil høre på mit råb om hjælp.

Bøn:

Kære Gud

Tak, at jeg må sige til dig, at mit livsbjerg er for højt.

Du kender mit livsbjerg.

Kom og vær hos mig og hjælp mig.

Amen

 

Hanne Esmarch


Redningsaktion

Et barn sagde en dag til sin mor, at hun syntes, at moderen havde nogle yderst grimme hænder. Moderen betroede datteren, hvad årsagen var. Da pigen var lille, var der opstået brand i deres hus. Moderen havde reddet pigen ud af et rum med den konsekvens, at hun havde fået brandmærker, som aldrig ville forsvinde. Derfor de rynkede hænder.

En smuk redning.

Bibelen beretter om en usædvanlig redningsaktion.

Gud havde skabt jorden med alt det smukke for til sidst at skabe kronen på værket: Mennesket. Det hele startede godt. Men, efter kort tid gik det galt. Mennesket lyttede ikke efter Gud og blev udvist af den ellers vidunderlige Edens have.

De to første fejlende mennesker må have ærgret sig grueligt. Uden Gud. Uden håb.

Lykkeligvis greb Gud ind ved at lade sin søn Jesus komme til jorden. Barnet i krybben, der blev manden på korset. Manden der tog alle fejl på sig.

Adam og Eva fejlede. Vi er i samme båd. Vi fejler. Det er vores livsvilkår.

Det opmuntrende er, at det ikke stopper her.

Jeg må læsse alle mine fejl af hos Jesus. Jeg må bekende. Jeg må sætte ord på. Og, Jesus tilgiver ved aflevering.

Jeg må tage Jesus på ordet om tilgivelse.

Prøv at læse:

Hvis I bekender…..så tilgiver jeg. 1. Johannes kap. 1 vers 9

Bøn:

Kære Gud

Tak for Jesu død for mig.

Tak, at han har reddet mig.

Tak, at Jesu død er nok for mig.

Amen

 

Hanne Esmarch


At være set af Gud

Alle mennesker har brug for at blive set, hørt og rummet og vide, at jeg har værdi. I og med at jeg er skabt og født, har jeg ganske enkelt ret til at blive elsket og mærke, at jeg har værdi.  Det er langt fra alle, der hviler i, at jeg er elsket og har værdi uanset hvad.

I Bibelen er der en meget stærk og smuk beretning om en, der virkelig blev mødt og set lige der, hvor han var. Han boede i Jeriko i Israel. Han var ikke særlig populær. Hans arbejde var at kræve penge fra mennesker, der skulle over grænsen. Zakæus var hans navn. Hans mangel på popularitet var sikkert p.g.a., at han snød, så det drev. Han stoppede en stor del af de indkomne penge i egen lomme. Forståeligt, at folk ikke syntes om den måde at agere på.

Noget uventet skete. Zakæus har bemærket Jesu ankomst til byen, og han bestemmer sig for at klatre op i et træ for at kunne iagttage ham. På Jesu vandring ind i byen passerer han forbi træet med Zakæus. Jesus stopper op. Kalder Zakæus ned til sig og spørger ham om at måtte komme på besøg. Hjem til Zakæus´ hus.

Sådan er Jesus. Han ønsker at møde og være sammen med hvem som helst. Der, hvor jeg er og bor.

Jesus kender os. Ved vores navn. Kender vores vilkår. Han ønsker direkte kontakt til os uanset vores status. Han ønsker at være sammen med dig.

Jesu kærlighed er ganske enkelt ubetinget. Han ønsker at lukke dig ind i sin kærlighed.

Bøn:

Kære Gud

Tak Gud, at du kan rumme mig.

Hjælp mig til at lade mit hjerte blive elsket af dig.

Amen

 

Hanne Esmarch


At være i Guds hånd

For en del år siden skulle jeg ud at flyve for første gang. Helt ærligt: Jeg var ikke tryg ved det. Samme morgen som jeg skulle starte rejsen, gav en af mine venner mig 6 små ord fra en salme i Bibelen: Salme 31 vers 16: Mit livsløb er i Guds hånd. Da jeg læste det, gav det mig tryghed. Når Gud havde styr på hele mit liv og livsløb, kunne jeg være tryg.

Der er rigtig mange ting, der kan give utryghed i vores liv. Midt i kaos og udfordringer har vi lov til at sige til Gud, at han må sørge for mig og mit liv. Midt i det hele. At mit livsløb må være i Guds hånd.

Guds hånd er en ganske særlig hånd. Forestil dig en kæmpestor hånd. Denne hånd kan jeg lægge mig i. Flere steder i Bibelen udtrykkes det, at han vil løfte mig og bære mig. Gud siger ikke, at jeg slipper for svære ting, når jeg tror på ham. Han fører mig ikke nødvendigvis uden om vanskeligheder, men han har lovet at hjælpe mig igennem dem. Også når vi møder uforståelige ting i vores liv.  Også i en utryg verden har jeg lov til at søge tryghed hos Gud.

Når det tunge kommer til os og fylder, kan vi føle os glemt af Gud. Kan endda måske føle at han slet ikke er der.

Hvordan gemmer jeg mig da ind i Guds hånd?

Det kan jeg gøre ved f.eks. at sætte mig i stilhed og læse og gentage:

Mit livsløb er i Guds hånd. Salme 31 vers 16.

Slut derefter evt. af med en lille bøn:

Kære Gud

Bær mig.

Jeg magter ikke livet selv.

Herre, hør min bøn.

Amen

 

Hanne Esmarch


En særlig beskytter

Jeg har besøgt hyrdernes mark i Betlehem i Israel. Det er et specielt syn at se, at der stadig går hyrder rundt som på Jesu tid. Hyrderne passer på fårene. Hyrderne er udstyret med en stok. For mig er det stærkt at tænke på Salme 23 i Bibelen, hvor jeg læser om, at Herren er min hyrde.

Får er tit beskidte. Det er, som om det ene lag snavs bare bliver lagt oven på det andet. De kan være meget selvbestemmende og stædige. De har ikke særlig høj intelligens. Har ingen kløer til at forsvare sig med. Ej heller skarpe tænder. De bevæger sig normalt langsomt. Har i virkeligheden svært ved at sørge for sig selv. I udgangspunktet er de hjælpeløse og forsvarsløse.

Sådan kan det være genkendeligt at tænke sig selv som menneske og også i forhold til Gud.

Måske du sidder fast i noget svært og føler dig som et beskidt får.

Måske du oplever, at du er uarbejdsdygtig og føler dig nærmest som et dumt får.

Måske du oplever dig på afveje og er ramt af ensomhed.

Eller måske noget helt andet.

En hyrdes opgave er at sørge godt for sine får: Mad og vand. Og ikke mindst beskyttelse mod angreb af vilde dyr.

Sådan en hyrde ønsker Jesus at være for dig og mig.

Bøn:

Kære Jesus

Tak, at jeg har lov til at komme til dig som et får, der har brug for at blive taget sig af.

Herre, tag dig af mig.

Tak, at du vil være min hyrde og beskytter.

Herre, vær min hyrde og beskytter i dag.

Amen

 

Hanne Esmarch


Fundament under fødderne

På Videbæk kirkegård er der skabt en flisegang, som er noget ganske særligt. På 10 flisesten er der indhugget ord fra Bibelen til opmuntring og trøst.

Disse flisesten med bibelord er for mig blevet et billede på, at jeg som menneske må stille mig oven på stenen og lade ordet være mit fundament. Under alle forhold og udfordringer.

På en af stenene står der:

Kun hos Gud finder min sjæl ro. Salme 62 vers 1

Vi mennesker kan på forskellig vis opleve at være rystet, at være bange, at være urolig. Bange for sygdom. Bekymret for fremtiden. Utryg ved bostedet. Eller sorgramt.

Midt i vores liv i vores situation hver især har vi lov til at tage Gud på ordet. Han vil gerne være den, der giver os ro midt i uroen. Han vil gerne være fundamentet under vores fødder, så at jeg kan regne med, at han bærer mig, også når jeg ikke føler det.

Stenen bliver liggende.

Stenen er ikke afhængig af mine følelser.

Stenen er ikke afhængig af min uro.

Stenen ligger fast.

Dette fundament, denne sten, denne grundvold er skabt af Gud selv. Grundvolden er Jesus. Jesus, kendt med lidelser og svære ting. Kendt med sorg og angst.

Denne sten holder- når alt andet ramler. Stenen er bæredygtig i al evighed.

Bøn:

Kære Gud

Du kender mig og min uro.

Forvis mig om, at du bærer mig,

selvom jeg ikke føler det.

Tak, at dit ord holder stik.

Amen

 

Hanne Esmarch


Et flettet julehjerte

Af Sprint Korsholm

Vi ønsker hinanden en ”Glædelig Jul”. Samtidig ved vi godt, at for mange er juletiden en blandet fornøjelse. Selve julens budskab har man det måske godt med. Men det kan være svært at skulle leve op til andres forventninger og traditioner. Ligesom det kan være svært, hvis man af den ene eller anden grund må være alene, mens andre fester.

Vi kender alle det klassiske flettede julehjerte, der er rødt og hvidt. Det minder mig om det, der skete i julen: Gud flettede sig sammen med os mennesker. Guds egen søn blev menneske. Jesus´ liv var derfor en fantastisk sammenfletning af guddommelig magt til at gøre undere og en ydmyg sårbarhed, der kostede ham uendelig mange smerter, både mens han levede og da han ofrede sig selv for os på korset.

Her på jorden vil vores liv også altid være flettet sammen af glæde og smerte. Jeg øver mig i at glæde mig over, at Jesus valgte at komme og blande sig med os, fordi han vil omfavne og frelse os. Det kan godt give lidt lys ind i årets mørkeste tid. Jesus vil favne mig og mit liv – selv om det er en blanding af mange ting.

 

”Kære Jesus. Tak fordi du kom til os, selv om vi ikke ville komme til dig. Tak fordi du flettede dig sammen med os, fordi din kærlighed så brændende ønsker at omfavne os. Hjælp mig til at glæde mig sammen med dig i denne jul. Amen.”


Modgang og medgang

Af Christine Høllsberg Markussen

 

I efterhånden flere måneder har det været mørkt og regnfuldt. Det er ikke kun en fornemmelse, for vi har rent faktisk slået rekord, så 2019 kom ind på en førsteplads, som det mest nedbørrige efterår målt i Danmark.

Vi taler meget om vejret. Nok fordi det faktisk påvirker os mere eller mindre. Det kan synes som om, mørket tager magten, og det aldrig vender igen. Men det gør det!

Jeg elsker simpelthen udtrykket fra Lukasevangeliet kapitel 1, vers 78: ”Solopgangen fra det høje vil besøge os.” Vi hører det i læsningerne til 3. søndag i advent, lige netop der, hvor det føles som om, mørket vinder. Pludselig kan der alligevel være en morgen, hvor solen viser sig, så jeg tør tro på, at både det indre og det ydre mørke en dag vil blive tilintetgjort af ham, som Gud sendte til os: Jesus.

Modgang og mørke i vore liv kan nogle gange få os til at miste håbet om bedre tider. Jesus levede faktisk i modgang, men han gjorde det for, at vi må have håb om medgang på den evige bane.

Jeg har et krus, som jeg jævnligt vælger bevidst at drikke af. Det har denne tekst påtrykt: If God is for us, who can be against us? (Er Gud for os, hvem kan være mod os?)

Det er slet ikke altid, at jeg faktisk kan føle, at virkeligheden er sådan, men jeg vælger at tro det. Jeg vælger også bevidst at fylde min triste hjerne med det budskab.

Uanset hvordan din situation er lige nu, så ønsker jeg for dig, at du må holde fast i, at Guds kærlighed også omfatter dig. Og når han er for dig, så kan ingen og intet være mod dig.