Forlad mig ikke

Forlad mig ikke

(efter Salme 71)

1. Hos dig, som evig er den samme,
har jeg mit trygge tilflugtssted,
dér bli’r jeg ikke gjort til skamme,
hos dig fandt jeg barmhjertighed.
Du er min hjælper i min nød,
du gav mig altid dagligt brød.

2. Du er mit skjul, min stærke klippe,
min tilflugt og min faste borg.
Din faderhånd vil ikke slippe
min hånd, når jeg bli’r tung af sorg.
Vær du mit håb fra år til år,
gør mig tilfreds med mine kår.

3. Forlad mig ikke, når jeg ældes,
og mine kræfter bliver små.
Blandt dine vil jeg gerne tælles,
husk mig, når hårene er grå.
Nej, du har ikke glemt mig, Gud,
men du har valgt mig som din brud.

4. Din storhed skal min mund forkynde,
dit forsyns vælde dagen lang,
med bøn vil jeg min dag begynde,
med hjertet fyldt af frydesang.
Din godhed, den er lang og bred,
så høj og dyb din kærlighed.

5. Ja, jeg vil juble højt af glæde,
for du har gjort mig fri i dig.
I Kristus har jeg himmelsæde,
i livets bog dér findes jeg.
Trods trængsler vil du lede mig,
til Himlen har du åbnet vej.

Tekst: Lorenz Johs. Jensen, 2003
Mel.: O, havde jeg dog tusind tunger (Hør evt. melodi)