Gudstro

1) Gudstro, det er at stole på,
hvad Gud har lovet sine små.
Gudstro, det er at vende sig
til ham, som gav sit liv for dig.

2) Gudstro, det er at kende ham,
som bar din synd, din skjulte skam.
Gudstro, det er at ta´ imod
Guds renselse i Jesu blod.

3) Gudstro, det er at gå hvert skridt
med ham, som for vor synd har lidt.
Gudstro, det er at gå med fred
og en uskadt samvittighed.

4) Gudstro, det er, at du trods alt
må være verdens lys og salt,
så andre ser, hvad Gud har gjort:
Han frelste dig, hvor er det stort!

Tekst: Lorenz Johs. Jensen, 1992/2015
Mel.: Genéve 1551 (hør evt. her)