Salme 6
Bods- og klagesalme

1. O, Herre, du må råde
og revse mig med måde,
tugt mig i kærlighed;
selv når din vrede brænder,
så ved jeg, at du sender
din trøst og nåde ned.

2. Helbred mig, for jeg lider,
jeg vånder mig og vrider
min rædselsslagne krop.
Jeg er så angst og bange,
og nætterne bli´r lange,
det hører ikke op!

3. Vend dog tilbage, Herre,
min smerte bliver værre,
forløs og frels du mig,
for du er god mod dine,
frels mig fra dødens pine,
så jeg kan takke dig.

4. Træt er jeg af at græde,
min pude må jeg væde,
min seng er ganske våd.
Min sorg gør blikket sløvet,
min kraft har fjenden røvet,
mit liv er fyldt med gråd.

5. Fjern jer fra mig, I onde,
I svigefulde munde,
for Gud har hørt min bøn.
Gud hører mine bønner,
Gud er en Gud, som lønner,
han gi’r mig dobbelt løn.

6. Lad alle mine fjender,
og falske, sleske venner
bli’ ramt af angst og frygt.
Brat gør du dem til skamme,
du er og bli’r den samme,
og jeg kan vandre trygt.

Tekst: Lorenz Johs. Jensen, 2016
Mel.: Strassburg-Genève 1542 (hør på Youtube.com)