Spørgsmål

Klik for at vise/skjule

[Spørgsmålet er afkortet af redaktionen]

Jeg er fanget mellem Gud og ‘lysets engel’. Jeg ledes til at tro, jeg skal ofre mig for kærligheden. At jeg skal slippe den mand, jeg elsker. – Men prisen er, at jeg handler direkte imod Guds ord. Gud har ledt mig mod forsoning. Han talte til mig, i 2. Korintherbrev 8. Jesus viste mig, at vi er skilt af en forestillingsverden, misforståelser, som jeg måtte række igennem og tage min elskede i hånden.

Men da jeg endelig kunne, afviste manden forsoning.

Jeg har langsomt mistet min tro. Jeg mærker hverken Gud eller Jesus længere. I min åndelige krise er jeg røget længere og længere ud af kristus, og accepterede det i første omgang som afstraffelse for mine synder. Nu, hvor jeg brændende ønsker at søge Gud igen, at det ikke er Satan, der skal vinde, er tiden blevet en faktor. Jeg er landet så meget i tingenes verden, at jeg ikke ved, hvordan jeg skal søge tilbage. Jeg ved, jeg må følge Guds ord.

Men det kræver, at jeg opsøger manden, fortæller sandheden og forsones. Og nu – en uge efter jeg ringede – ved jeg ikke, om jeg må lade ham gå. Han bad mig give slip, uden vi havde talt ud.

Jeg lader mig selv fortabe, fordi det falske lys leder mig til at tro, at det er det offer, jeg må give, for at den mand, jeg har elsket, kan reddes uden om mig. Men kan det være sådan? Jeg er så bange for at tage kontakt, fordi relationen er gået så skævt. Men hvis jeg ikke handler efter Gud, og forsoner i sandhedens navn, vil resten af mit liv bygge på denne usandhed. Og jeg vil aldrig komme ind i Kristi igen.

Den synd, jeg har begået, er en hån mod Jesus, frelsen og Guds rige. En hån mod troen.

Jeg falder dybere og dybere, for min egen hånd.

Fornægtelse af troen ender med at være sidste udvej – og der når jeg snart.

Hvordan bremser jeg mit fald?


Svar

Kære spørger

Tak for brevet, som viser et menneske, der er tynget af tankemylder og følelsestrængsel.

Tak også for overskriftens præcise formulering: Jeg er fanget mellem Gud og ”lysets engel”. Det viser et menneske under et stort pres, en uudholdelig, stresset situation.

Forhistorien skriver du ikke noget om, men bare om en forsoning, som viser sig umulig. Du beskriver heller ikke, hvilken slags kærlighed, der er i spil. Så du er velkommen til at skrive igen. Gud er ikke modstander af kærlighed, da han selv er
kærlighed.

På grund af tankemylder må svaret blive enkelt for at kunne håndteres og bruges i praktikken.

Derfor er udgangspunktet også 2 kor. 8 vers 5b: -de gav sig selv ved Guds vilje, først til Herren og så til os.

I det lys skal kærligheden aldrig ofres, men holdes fast af Ham, som er kærlighed.
Både når du tager og når du giver. Ud fra dette perspektiv omgås du dine nærmeste og dine medmennesker.

”Lysets engel”, altså det falske skin, giver kun et modlys, som blænder og gør blind.

Intet menneske kan redde et andet menneske; men du bør lægge din nød for din
næste over på Gud i forbøn og således lægge byrden over på ham, i stedet for selv at
slæbe rundt på de modsatrettede følelsestrængsler. Slip byrden og læg den over på
Ham, som kan bære både byrden og dig. Han har prøvet det før!

Du er reddet gennem Kristi forsoning til evigt liv. Du skal ikke straffes for det, som Kristus blev straffet for (Gal.3:13). Han vil også bære dig gennem konflikter, sorg og modgang her i livet; men han har ikke lovet, at du ikke skulle møde både konflikter, sorg eller modgang. Hans ord er hans garanti for hjælp og brug så hver dag bønnens gave.

Du ledes altså ikke viljesløst af stærkere kræfter, som river og flår i dig; men du må aktivt vælge hvilket lys, som skal lede dig. Det skal du sige højt med ord hver dag og således minde dig om, hvem du tilhører og går sammen med. Og her træder du ind på banen som aktiv deltager i dit eget liv! Du er færdig med at være tilskuer til, hvad andre finder på at gøre med dit liv.

Her er det godt med venner, som vælger det sande lys til den sunde kærlighed. Det kan også være godt med en terapeut, som selv kender til spændingsfeltet mellem sandt lys og det falske skin, og som altså kender forskel mellem kærlighed og simpel behovsreduktion.

Tag Guds ord og bønnens lommelygte og lys dig aktivt ind i fremtiden. Skriv gerne igen!

Med venlig hilsen

Bent Jørgensen
psykolog