1. Når ingen ser hvad du lider,
lider din Skaber med dig,
midt i de sværeste tider
er han dit lys på din vej.
2. Når ingen andre kan trøste,
hjælper og trøster han dig,
når du det bitre må høste,
findes Guds fred på din vej.
3. Når angst og trængsler vil true,
hegner og værner han dig,
selv midt i lidelsens lue
er han dig nær på din vej.
4. Snart, når Gud byder og taler,
åbner han døren for dig,
vent til din Herre befaler,
ny kraft gi’r han på din vej.

Tekst: Lorenz Johs. Jensen, 1991/1997
(Skrevet efter andagt af Johs. Gossner, 1773-1858)
Mel.: a) Per Nedergaard Hansen, 1997
b) Tab ikke modet, du kære