Spørgsmål

Klik for at vise/skjule

Jeg er lidt usikker på, om dette er stedet at stille dette spørgsmål, men nu prøver jeg. I følge Bibelen skal jeg jo underordne mig min pastor, men jeg er forvirret, fordi jeg i min pastor ikke ser noget at underordne mig til. Han er, som jeg ser det, en svag leder, der går mere efter menneskers anderkendelse end anderkendelsen i Gud. Der er ingen formaning og retledning, som det jo må forventes af hyrden overfor fårene.

Jeg ved jeg skal bede for min pastor, men bør jeg overveje en anden kirke? I tilføjelse, så er kirker med stærke ledere i Danmark, nok ikke om hvert et gadehjørne.

Jeg er bange for, at underordner jeg mig en svag leder, så bliver jeg ledt i ring og kommer ingen vegne, så hvad skal jeg gøre?

Mvh.


Svar

Kære Brevskriver

Tak for dit spørgsmål. Det er en rigtig god anledning til at overveje emnet med hyrder i menigheden.

Jeg forstår Bibelen sådan, at vores virkelige hyrde er Jesus. Se Johannesevangeliet kapitel 10. Det er ham, vi skal underordne os, fordi hans vilje og plan med os er god. Han ser hver enkelt og vogter os på en god måde.
Så har han sat nogen til at være apostle og lærere og profeter og evangelister og hyrder og lærere med det formål: ”at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde.” Det står i Efeserbrevet, kapitel 4. Læs fra vers 10-13.

Det viser mig, at vi alle skal grave i Bibelen og alle har et ansvar for at søge troens skatte og bidrage med det, vi kan, for at vi i fællesskab vokser. For apostlene kom før pastorerne. Og du kan i hvert fald finde meget vejledning for dit liv i Bibelen. Det vil jeg opfordre dig til, hvis du ikke allerede gør det. Det kan have stor betydning for andre, at du lever efter det, du finder frem der.

Og ja, så kan der være en leder for en menighed, som man har svært ved at underordne sig. Men det mener jeg altså også kun man skal, hvis det han siger, svarer til Bibelen. Hvis man ikke rigtig har tillid til sin præst, er det en god ide at bede for ham og lytte sig ind på prædikener og se, om det er sandt nok til at handle på det. Det er måske ikke lige i den situation, man skal henvende sig til ham for at få råd i konkrete spørgsmål.

Det kan godt være, du skal skifte kirke, det må du jo overveje ud fra fordele og ulemper ved at gøre det.

En stærk leder kan være en, der er tydelig og klar, og som kan skabe en retning for mennesker og menighed. Man er også stærk, når man kan bære og støtte meget, så andre får kræfter til at gå i den rigtige retning. Man skal være opmærksom på, at en stærk person kan være fristet til at udnytte andre til egen fordel. Det er det, Jesus beskriver som en daglejer, som dybest set ikke vil risikere noget for fårene.

Jesus derimod gav sit liv for os.

I Ezekiels bog kapitel 34 er der en fantastisk beskrivelse af, hvordan Gud holder øje med de hyrder, han har givet opgaver for sit folk. Han tillader ikke, at de vogter hans flok dårligt. Men hvor stor hans tålmodighed er, hvor længe han vil vente med at gribe ind, ved vi aldrig på forhånd. Kapitlet her har ikke kun ord til hyrderne, men også til fårene. Alt er ikke hyrdens ansvar. Det er ikke i orden for et får at skubbe og gøre det svært for de andre at få det, de har brug for. Det har i hvert fald sagt noget til mig, selvfølgelig på den måde, at jeg bliver beklemt i min samvittighed, når jeg tænker på, at jeg ikke har skabt de bedste betingelser for andre; jeg bliver også rørt, når Gud beskriver sig selv som hyrde: ”De vildfarne vil jeg lede efter, de bortkomne vil jeg føre tilbage, de kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på den rette måde.”

God vind og kamp, når du arbejder videre med dette spørgsmål. Og tak for din inspiration.

Venlig hilsen

Hanne Poulsen
pædagog