Salme 9,10-11.19
Trøstesalme

1. Du, Herre, er vort tilflugtssted,
et tilflugtssted med håb og fred.
Du er os nær i trængselstider,
du ser, når de fortrykte lider.

2. Må de, der stoler på dit navn,
erfare trøsten i din favn.
Forladt skal ingen stakkel blive,
som sig til dig vil overgive.

3. For evigt bli’r vi ikke glemt,
hos Gud er vore bønner gemt.
Gud skuffer ikke sine arme,
ydmyges håb gi’r hjertevarme.

Tekst: Lorenz Johs. Jensen, 2017
Mel.: Strassburg-Genève 1542/Lyon 1547 (Lyt på Youtube)